Despre noi

 
aprilie 2024
L Ma Mi J V S D
« feb.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

În scopul realizării investiţiilor propuse prin Axa prioritara 1-“Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” din cadrul Programului Operational Sectorial POS Mediu, regionalizarea a reprezentat o condiţie de bază pentru implementarea strategiei propuse pentru această axa.
Din punct de vedere instituţional, regionalizarea s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi, având la baza trei elemente instituţionale cheie:

1.Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
2.Operatorul regional
3.Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

Ca urmare a acordurilor de asociere în cadrul ADI AQUA NEAMT s-a procedat la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare în baza caruia Compania Judeteana Apa Serv S.A. a îndeplinit una din conditiile de eligibilitate în vederea obtinerii finantarii necesare investitiilor prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013.
Derularea acestor investitii are ca principal scop conformarea cu Planul de implementare a legislatiei comunitare conform Tratatului de Aderare al României la Uniunea Europeana.
In baza Deciziei de Aprobare nr. C (2011) 1614 din data de 10.03.2011 a Comisiei Europene si a Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 1134/28.03.2011, rezultate în urma verificarilor, modificarilor si completarilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare si selectie, pe baza criteriilor stabilite de Regulamentele Comisiei Europene si Programul Operational Sectorial Mediu în data de 28.03.2011 a fost semnat între Ministerul Mediului si Padurilor si SC Compania Judeteana Apa Serv SA, Contractul de finantare nr. 121066 – pentru implementarea proiectului intitulat „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Neamt” cu codul CCI Nr. 2009RO161PR016.
Contractul de finantare încheiat între Compania Judeteana Apa Serv SA (în calitate de operator al serviciului public delegat) si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Mediu a fost initial în valoare 422.335.271 lei de fara TVA. , respectiv modifcat prin act aditional 2/11.09.2013 la 403.953.421 lei fara TVA..
Indicatorii de performanta care se vor obtine prin aplicatia POS Mediu cu finantare din Fonduri de Coeziune :
Apa potabilă
Grad de acoperire al serviciului
Înainte de proiect – 91%
Dupa proiect – 95%
Km de retea de distributie apa cuprinsa în proiect
Extindere – 37,10 Km
Km de retea de conducte de aductiune
Reabilitare – 6,89 Km

Front de captare
Reabilitare front captare – 1 buc.
Reabilitare rezervoare – 2 buc.
Numar de statii de tratare/pompare cuprinse în proiect
Reabilitare statii de tratare apa – 2
Statii noi de pompare apa – 2
Reabilitare statii de pompare – 4

Canalizare
Grad de acoperire al serviciului
Înainte de proiect – 68%
Dupa proiect – 90%
Km de retea de canalizare cuprinsa în proiect
Extindere – 166,77 Km
Numar de statii de pompare apa uzata / epurare cuprinse în proiect
Statii noi de pompare apa uzata – 55
Statii noi de epurare – 1
Statii de epurare modernizate – 3